Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na środowisko i zdajemy sobie sprawę, iż nasz rozwój i ochrona środowiska są ze sobą nierozerwalnie połączone. Nieustannie dążymy do ograniczenia uciążliwości dla środowiska naturalnego.

Dzięki głębokiej wiedzy o wpływie naszej działalności na otoczenie podjęliśmy zobowiązania do:

  • Przestrzegania wymagań przepisów i aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, mających zastosowanie w naszej działalności,
  • Stałego ograniczania emisji spalin do atmosfery,
  • Prowadzenia bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,
  • Prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej, materiałowej oraz energetycznej.

Nasze cele chcemy osiągnąć realizując następujące działania:

  • Stała i systematyczna wymiana taboru na bardziej zaawansowany technologicznie, spełniający najostrzejsze normy ekologiczne,
  • Używanie tylko najlepszego dostępnego paliwa o niskiej zawartości siarki,
  • Regularne szkolenia kierowców w zakresie ekonomicznej jazdy,
  • Kontrola dostawców pod względem spełniania norm środowiskowych,
  • Systematyczne szkolenia wszystkich pracowników oraz informowanie o podjętych przez firmę inicjatywach.