Oferujemy pełną usługę consultingową
w zakresie łańcucha dostaw.

Posiadane doświadczenie właścicieli spółki, wszystkich interesariuszy jak również stałych współpracowników i firm partnerskich, pozwala na zaoferowanie pełnej usługi consultingowej zarówno w zakresie łańcucha dostaw jak i innych projektów gospodarczo-biznesowych. Jesteśmy w stanie sprostać projektom począwszy od transportu, poprzez magazynowanie, po co-packing, kompletację i redystrybucję. Współpracę podejmujemy na bazie kontraktów krótko i długo terminowych od wypracowywania i wdrażania strategii, poprzez optymalizację procesów, po wsparcie w redukcji kosztów na poziomie operacyjnym i doradztwo transakcyjne . Każdy projekt obrazują raporty ukazujące stan aktualny i stan pożądany. Wskazujemy również jak dany projekt wykonać i jakimi środkami pokazując jednocześnie kamienie milowe projektu. Jednak nasza firma nie koncentruje się tylko na audytach i raportach. Chętnie podejmujemy się realizacji takich projektów, wskazując konieczne zmiany, tak aby osiągnąć zamierzony efekt. Nasi konsultanci to praktycy o bardzo dużym doświadczeniu w doradztwie międzynarodowym pełniący funkcje zarządcze w biznesie posiadający wykształcenie MBA czy CIMA.