Prowadzimy szereg szkoleń
w zakresie związanym z transportem drogowym

Prowadzimy szereg szkoleń w zakresie związanym z transportem drogowym towarów i osób, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności przewoźnika i spedytora. Naszymi prelegentami są najwyższej klasy specjaliści i praktycy w tej dziedzinie. Szkolenia prowadzą czynni przewoźnicy i spedytorzy, jak również pracownicy rządowych i samorządowych agend transportowych. 

Poniżej przykładowe szkolenia organizowane przez naszą spółkę:

  • Kursy przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników drogowych oraz spedytorów.
  • Kursy podstawowe i specjalistyczne dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR.
  • Kursy dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy i osób – świadectwo kwalifikacji.
  • Kursy na doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych – DGSA.
  • Szkolenia z czasu pracy kierowców dla kierowców, spedytorów i przewoźników.
  • Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem dla spedytorów.
  • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa transportu towarów i osoób,
  • Inne szkolenia według zleconego zakresu.